νεύω

Μεταφράσεις

νεύω

hochersignal ('nevo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
κάνω νόημα σε κπ Του ένευσα να έρθει.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close