νηοπομπή

Μεταφράσεις

νηοπομπή

convoy, fleet

νηοπομπή

convoi
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close