νηπιαγωγός

Μεταφράσεις

νηπιαγωγός

(nipçaɣo'ɣos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
παιδαγωγός σε νηπιαγωγείο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close