νησίδα

Μεταφράσεις

νησίδα

islet
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close