νιαουρίζω

Μεταφράσεις

νιαουρίζω

meow, caterwaul, mew, miaowmiauler (ɲau'rizo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
(για γάτα) βγάζω ήχο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close