νιαούρισμα

Μεταφράσεις

νιαούρισμα

(ɲa'urizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ο ήχος που βγάζει η γάτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close