νικημένος

Μεταφράσεις

νικημένος

overcome
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close