νομισματικός

Μεταφράσεις

νομισματικός

monetary

νομισματικός

numismatique, monétaire

νομισματικός

نِقْدِيّ

νομισματικός

měnový

νομισματικός

monetær

νομισματικός

geldlich

νομισματικός

monetario

νομισματικός

raha-

νομισματικός

monetaran

νομισματικός

monetario

νομισματικός

通貨の

νομισματικός

금전상의

νομισματικός

monetair

νομισματικός

penge-

νομισματικός

pieniężny

νομισματικός

monetário

νομισματικός

денежный, валютный

νομισματικός

penning-

νομισματικός

เกี่ยวกับเงินตรา

νομισματικός

parasal

νομισματικός

thuộc tiền tệ

νομισματικός

货币的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close