νομοθεσία

Μεταφράσεις

νομοθεσία

legislation, statutelégislationتَشْرِيعٌlegislativalovgivningGesetzgebunglegislaciónlainsäädäntözakonlegislazione法律制定법률 제정wetgevinglovgivningustawodawstwolegislaçãoзаконодательствоlagstiftningการออกกฎหมายmevzuatvăn bản luật立法законодателство (nomoθe'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
το σύνολο των νόμων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close