νομοταγής

(προωθήθηκε από νομοταγές)
Μεταφράσεις

νομοταγής

(nomota'ʝis) αρσενικό-θηλυκό

νομοταγές

law-abiding (nomota'ʝes) ουδέτερο
επίθετο
που λειτουργεί σύμφωνα με το νόμο νομοταγής πολίτης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close