νομός

Μεταφράσεις

νομός

départementcountycondadoOkresCountypowiat카운티 (no'mos)
ουσιαστικό αρσενικό
διοικητική και γεωγραφική περιφέρεια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close