νοτιοανατολικός

(προωθήθηκε από νοτιοανατολική)
Μεταφράσεις

νοτιοανατολικός

(notioanatoli'kos) αρσενικό

νοτιοανατολική

(notioanatoli'ci) θηλυκό

νοτιοανατολικό

southeastsud-est东南جنوب شرقsudeste동남東南 (notioanatoli'ko) ουδέτερο
επίθετο
που βρίσκεται μεταξύ ανατολής και νότου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close