νοτιοδυτικός

Μεταφράσεις

νοτιοδυτικός

(notioðiti'kos) αρσενικό

νοτιοδυτική

(notioðiti'ci) θηλυκό

νοτιοδυτικό

southwestsud-ouest (notioðiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
που βρίσκεται μεταξύ νότου και δύσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close