νουθεσία

Μεταφράσεις

νουθεσία

admonition
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close