νουθετώ

Μεταφράσεις

νουθετώ

admonish, lecture
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close