νούφαρο

Μεταφράσεις

νούφαρο

lotusnénuphar ('nufaro)
ουσιαστικό ουδέτερο
λουλούδια που φαίνονται σαν να επιπλέουν στο νερό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close