ντέφι

Μεταφράσεις

ντέφι

tambourineбубенTamburinTamburintamburiinitambourin탬버린tamboerijnpanderetatamburyn ('defi)
ουσιαστικό ουδέτερο
κρουστό μουσικό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close