ντεκόρ

Μεταφράσεις

ντεκόρ

decor (de'kor)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
διακόσμηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close