ντελάλης

Μεταφράσεις

ντελάλης

crier

ντελάλης

глашатай

ντελάλης

tellâl
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close