ντεπόζιτο

Μεταφράσεις

ντεπόζιτο

réservoir

ντεπόζιτο

tank

ντεπόζιτο

tanque

ντεπόζιτο

Tank

ντεπόζιτο

serbatoio

ντεπόζιτο

tank

ντεπόζιτο

tanque

ντεπόζιτο

zbiornik

ντεπόζιτο

坦克

ντεπόζιτο

坦克

ντεπόζιτο

tank

ντεπόζιτο

טנק

ντεπόζιτο

タンク

ντεπόζιτο

탱크

ντεπόζιτο

tank

ντεπόζιτο

ถัง
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close