ντετερμινισμός

Μεταφράσεις

ντετερμινισμός

determinism

ντετερμινισμός

déterminisme
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close