ντιβάνι

Μεταφράσεις

ντιβάνι

couch (di'vani)
ουσιαστικό ουδέτερο
κάθισμα χωρίς μπράτσα και πλάτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close