ντο

Μεταφράσεις

ντο

(do)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο) μουσική
μουσική νότα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close