νυχοκόπτης

Μεταφράσεις

νυχοκόπτης

nail clippers (nixo'koptis)
ουσιαστικό αρσενικό
εργαλείο για το κόψιμο των νυχιών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close