νυχτόβιος

(προωθήθηκε από νυχτόβιο)
Μεταφράσεις

νυχτόβιος

(ni'xtovios)

νυκτόβιος

(ni'ktovios)

νυχτόβια

(ni'xtovia)

νυχτόβιο

nocturnalnocturne (ni'xtovio)
επίθετο
(για ζώο) που είναι ξύπνιος τη νύχτα νυχτόβια πουλιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close