νυχτώνει

Μεταφράσεις

νυχτώνει

(ni'xtoni)

νυκτώνει

(ni'ktoni)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
αρχίζει η νύχτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close