νωθρότητα

Μεταφράσεις

νωθρότητα

abêtissement

νωθρότητα

indolence
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close