νωρίτερα

Μεταφράσεις

νωρίτερα

مُبَكِّراً

νωρίτερα

dříve

νωρίτερα

tidligere

νωρίτερα

früher

νωρίτερα

earlier

νωρίτερα

antes, más temprano

νωρίτερα

aikaisemmin

νωρίτερα

plus tôt

νωρίτερα

ranije

νωρίτερα

anteriormente

νωρίτερα

前に

νωρίτερα

더 일찍

νωρίτερα

vroeger

νωρίτερα

tidligere

νωρίτερα

wcześniej

νωρίτερα

antecipadamente

νωρίτερα

раньше

νωρίτερα

tidigare

νωρίτερα

ก่อนหน้านั้น

νωρίτερα

daha önce

νωρίτερα

sớm hơn

νωρίτερα

较早前
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close