νωχελής

Μεταφράσεις

νωχελής

lazy, sluggish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close