νόημα

Μεταφράσεις

νόημα

meaning, senseconception, geste, intelligence, sens, signeсмысл意味zin ('noima)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. σημασία το νόημα ενός κειμένου λόγια με νόημα
καταλαβαίνω
είναι περιττό, άχρηστο
2. νεύμα κάνω νόημα σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close