νόηση

Μεταφράσεις

νόηση

entendement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close