νόστος

Μεταφράσεις

νόστος

homesickness

νόστος

mal du pays
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close