νότες

Μεταφράσεις

νότες

('notes)
ουσιαστικό θηλυκό πληθυντικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close