νύγμα

Μεταφράσεις

νύγμα

sting, tick
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close