νύκτα

Μεταφράσεις

νύκτα

noche

νύκτα

nuit

νύκτα

nacht

νύκτα

noite

νύκτα

Nacht

νύκτα

νύκτα

ночь

νύκτα

noc

νύκτα

νύκτα

notte

νύκτα

natt

νύκτα

ليلة

νύκτα

νύκτα

нощ

νύκτα

noc

νύκτα

night

νύκτα

NAT
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close