ξ

Μεταφράσεις

ξ

Xix (ks)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ξι, το δέκατο τέταρτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close