ξάφνου

Μεταφράσεις

ξάφνου

suddenlybrusquement, soudain, soudainement, tout à coup ('ksafnu)
επίρρημα
ξαφνικά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close