ξίφος

Μεταφράσεις

ξίφος

swordspadoespadaépéezwaardmieczмечחרבswordspadaмечالسيفmečดาบ ('ksifos)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος σπαθιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close