ξαναλέω

Μεταφράσεις

ξαναλέω

iterate (ksana'leo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
λέω ξανά
θα συναντηθούμε σύντομα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close