ξαναπέφτω

Μεταφράσεις

ξαναπέφτω

rechuter, retomber
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close