ξανασκέφτομαι

Μεταφράσεις

ξανασκέφτομαι

rethink (ksana'sceftome)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
άλλαξα γνώμη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close