ξαναφεύγω

Μεταφράσεις

ξαναφεύγω

repartir (ksana'fevɣo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
φεύγω πάλι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close