ξανθαίνω

Μεταφράσεις

ξανθαίνω

(ksan'θeno)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω κτ να πάρει ξανθό χρώμα ξανθαίνω τα μαλλιά μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close