ξεγεννώ

Μεταφράσεις

ξεγεννώ

accoucher
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close