ξεγράφω

Μεταφράσεις

ξεγράφω

(kse'ɣrafo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δεν υπολογίζω πια ξεγράφω κπ από φίλο μου Ξέγραψέ με! Δε θα σε βοηθήσω!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close