ξεδιαλέγω

Μεταφράσεις

ξεδιαλέγω

sort (kseðja'leɣo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
ξεχωρίζω τα καλύτερα από όμοια αντικείμενα ξεδιαλέγω τα φρούτα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close