ξεθάβω

Μεταφράσεις

ξεθάβω

unearth (kse'θavo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. βγάζω κτ μέσα από τη γη ξεθάβω ένα θησαυρό
2. μεταφορικά ανακαλύπτω κτ χαμένο ή ξεχασμένο ξεθάβω μια παλιά υπόθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close