ξεκάθαρος

(προωθήθηκε από ξεκάθαρη)
Μεταφράσεις

ξεκάθαρος

(kse'kaθaros) αρσενικό

ξεκάθαρη

(kse'kaθari) θηλυκό

ξεκάθαρο

unambiguousclaro (kse'kaθaro) ουδέτερο
επίθετο
σαφής ξεκάθαροι λογαριασμοί ξεκάθαρη εικόνα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close