ξεκαθάρισμα

Μεταφράσεις

ξεκαθάρισμα

(kseka'θarizma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ξεχώρισμα κάνω ένα ξεκαθάρισμα
2. εξήγηση το ξεκαθάρισμα λογαριασμών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close