ξεκουράζω

Μεταφράσεις

ξεκουράζω

rest (kseku'razo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
απαλλάσσω κπ από την κούραση ξεκουράζω τα μάτια μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close